Загальна інформація про кафедру хірургії та онкології

Кафедра хірургії (нині кафедра хірургії з дитячою хірургією з курсом урології) була створена 1 вересня 1993 року на базі КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5».Завідувачами кафедри були  д. мед. н., професор Микола Григорович Кононенко(з 1993 по 2010 роки, д.мед. н., професор Василь Васильович Леонов (з 2010 по 2016 роки). У різні роки на кафедрі працювали проф. А.О. Лебедєв (очолював курс анестезіології та реаніматології), В.Д. Шищук (зав. курсом травматології та ортопедії), доценти В.П. Шевченко, Г.І. П’ятикоп. З 2016 року кафедру очолює к.мед. н., доцент Вінніченко Ігор Олександрович.

У складі кафедри: професор М.Г. Кононенко, доценти Л. Г. Кащенко, В.І. Бугайов, О.Л. Ситнік, В.Я. Пак, В.В. Андрющенко, В.В. Сікора, асистенти І.А. Даниленко, С.М. Жданов, О.В. Солодовник, О.В. Язиков, І.М. Лукавенко,  ст. лаборант І.В. Бондаренко, Л.Г. Пустовгар, лаборант Ганжа Я. Я., препаратор Г.В. Гапуненко.

У 2013 році до складу кафедри приєднано курс урології (завідувач курсом - доц., к.мед.н. В.В. Cікора).

В Сумському державному університеті викладання хірургічних дисциплін розпочалося з 1993 року. Доктор медичних наук Кононенко Микола Григорович був першим завідувачем кафедри хірургії з 1994 по 2010 роки. Наукова діяльність його, як і керованого ним колективу кафедри, була спрямована в основному на вивчення проблем перфоративної виразки пілородуоденальної зони, спайкової хвороби очеревини, мезентеріального тромбозу, травматичного пошкодження органів черевної порожнини та ін., активно розробляються питання комбінованих і комбіновано-розширених оперативних втручань в онкології. У 1995 р. М. Г. Кононенку присвоєно вчене звання професора, а в 2010 р. – Почесного професора Сумського державного університету.

Вагомий внесок у розвиток методичного, наукового та лікувального напрямків роботи кафедри внесли такі знані хірурги та науковці, як професори Шищук В.Д. та Лебедєв А.О., доценти Бугайов В.І., Кащенко Л.Г., Ситник О.Л., Пак В.Я, Шевченко В.П. та П'ятикоп Г.І. Протягом різного часу на кафедрі працювали також обласний хірург Кобилецький М.Г., обласний дитячий хірург Овечкін В.С., головний лікар Мамологічного центру доцент, кандидат медичних наук Андрющенко В.В.

На кафедрі активно розвивається напрямок післядипломної освіти, відкрито інтернатуру, магістратуру та клінічну ординатуру за спеціальністю "Хірургія". З 2008 року лікарі області мають можливість проходити в клініці курси підвищення кваліфікації: тематичного удосконалення лікарів, передатестаційні цикли та курси лікарського стажування. Доцент кафедри, кандидат медичних наук Ситник О.Л. є заступником декана факультету післядипломної медичної освіти.

Кафедра хирургииНа кафедрі працює студентських гурток, студенти в позанавчальний час відвідують операції, лікарські конференції, проводять хірургічні втручання на тваринах, чергують з досвіченими лікарями. Разом з викладачами обговорюються цікаві клінічні випадки, студенти буруть участь в підготовці реферативних доповідей та дискусій.

В 2009 році створено Регіональний центр ендоскопічних методів дослідження та малоінвазивної хірургії, де студенти, інтерни та лікарі мають можливість вивчати сучасні медичні технології (керівник - доц. Овечкін Д.В.).

Тісною є співпраця з базовими лікувальними закладами: міською клінічною лікарнею №5, обласним онкологічним диспансером та обласною дитячою лікарнею. Викладачами клініки здійснюється курація хворих та амбулаторне консультування, проводяться загальні клінічні обходи у відділеннях з професорами та доцентами, показові операції для персоналу відділень. Важливою частиною роботи кафедри є проведення лікарняних та обласних конференцій, санітарно-просвітницька робота. 

кафедра хірургіїХірургами виконуються складні, а інколи й унікальні оперативні втручання при хірургічних та онкологічних захворюваннях. Вперше в місті Суми та області впроваджено в практику такі складні оперативні втручання, як евісцерація таза, панкреатодуоденальна резекція з приводу раку підшлункової залози, дренування грудного лімфатичного протоку та пупкової вени для проведення поліхіміотерапії, видалення пухлин передньої черевної стінки з пластикою дефекту шкіряно-м'язовим лоскутом на судинній ніжці, резекцію нижньої губи з резекцією нижньої щелепи та пластикою дефекту шкіряно-м'язовим лоскутом на судинній ніжці, плечелопаткову ампутацію, видалення пухлин середостіння стернальним доступом з пульмонектомією та геміперикардектомією, парастернальну лімфаден-ектомію з приводу раку молочної залози, видалення екстраабдомінального десмоїда шиї, пластику аутодермальним лоскутом та алопластику капроновою стінкою з приводу складних рецидивних післяопераційних вентральних гриж, органозберігаючі операції при травмах селезінки, правобічну та лівобічну гемігепатектомію, інтестиномезентерікоплікацію з приводу гострої та хронічної злукової хвороби з синдромом гострої кишкової непрохідності.

 

РОЗТАШУВАННЯ КЛІНІК

  КЛІНІКА ХІРУРГІЇ

  (База: 5 міська лікарня)

5 лікарня

КЛІНІКА ДИТЯЧОЇ
       ХІРУРГІЇ

(База: Обласна дитяча
          лікарня)

Обласна дитяча

КЛІНІКА ОНКОЛОГІЇ

      (База: Обласний
онкологічний диспансер)

Онкологічний диспансер

Корисні посилання

     Сумський державний університет

      Медичний інститут

      Центр вебеметрії та вебмаркетингу СумДУ