Методичні матеріали для студентів 6 курсу

Робоча програма навчальної дисципліни "Хірургія", модуль 4 "Спеціалізовані види хірургічної допомоги" для студентів 4 курсу, спеціальність Лікувальна справа ( укр )

 Тематичний план практичних занять з модулю 4 «Спеціалізовані види хірургічної допомоги» для студентів 6 курсу на 2016 – 2017 н.р.

 Розклад занять студентів VI курсу на осінній семестр 2016-2017 навчального року

Система та форми поточного та підсумкового контролю знань з модулю 4 "Симптоми та синдроми в хірургії"

Перелік контрольних запитань до підсумкового контролю знань студентів 6 курсу з модулю 4 "Симптоми та синдроми в хірургії"

Перелік практичних навиків і умінь, якими повинен володіти студент після вивчення модулю 4 "Симптоми та синдроми в хірургії"

 

РОЗТАШУВАННЯ КЛІНІК

  КЛІНІКА ХІРУРГІЇ

  (База: 5 міська лікарня)

5 лікарня

КЛІНІКА ДИТЯЧОЇ
       ХІРУРГІЇ

(База: Обласна дитяча
          лікарня)

Обласна дитяча

КЛІНІКА ОНКОЛОГІЇ

      (База: Обласний
онкологічний диспансер)

Онкологічний диспансер

Корисні посилання

     Сумський державний університет

      Медичний інститут

      Центр вебеметрії та вебмаркетингу СумДУ