Історія кафедри хірургії

Кафедра хірургії СумиКафедра хірургії (нині кафедра хірургії з дитячою хірургією з курсом урології) була створена 1 вересня 1993 року на базі КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5».Першим завідувачем кафедри став д. мед. н., професор Микола Григорович Кононенко. У різні роки на кафедрі працювали проф. А.О. Лебедєв (очолював курс анестезіології та реаніматології), В.Д. Шищук (зав. курсом травматології та ортопедії), доценти В.П. Шевченко, Г.І. П’ятикоп.

 

З 2010 по 2016 рік кафедру очолював д.мед. н., професор Леонов Василь Васильович

З 2016 року кафедру очолює к. мед. н., доцент Вінніченко Ігор Олександрович.

У складі кафедри: професор М.Г. Кононенко, доценти Л. Г. Кащенко, В.І. Бугайов, О.Л. Ситнік, В.Я. Пак, В.В. Андрющенко, В.В. Сікора, Д.В., асистенти І.А. Даниленко, С.М. Жданов, О.В. Солодовник, О.В. Язиков, І.М. Лукавенко, В.А. Чанцев, ст. лаборант І.В. Бондаренко, Л.Г. Пустовгар, лаборант Ганжа Я. Я. , препаратор Г.В. Гапуненко.

У 2013 році до складу кафедри приєднано курс урології (завідувач курсом - доц., к.мед.н. В.В. Cікора).

РОЗТАШУВАННЯ КЛІНІК

  КЛІНІКА ХІРУРГІЇ

  (База: 5 міська лікарня)

5 лікарня

КЛІНІКА ДИТЯЧОЇ
       ХІРУРГІЇ

(База: Обласна дитяча
          лікарня)

Обласна дитяча

КЛІНІКА ОНКОЛОГІЇ

      (База: Обласний
онкологічний диспансер)

Онкологічний диспансер

Корисні посилання

     Сумський державний університет

      Медичний інститут

      Центр вебеметрії та вебмаркетингу СумДУ