Лікувальна робота

У практичну діяльність лікувальних закладів Сумщини впроваджено: евісцерацію таза з пересадкою сечоводів в ізольований сегмент сигмоподібної, тонкої чи сліпої кишок; панкреатодуоденальну резекцію з приводу раку підшлункової залози; ліво-та правобічну гемігепатектомію; плечолопаткову ампутацію; парааортально-паракавальну лімфаденектомію; дренування грудної лімфатичної протоки та пупкової вени для проведення поліхіміотерапії; видалення пухлин середостіння із стернального доступу з пульмонектомією та геміперикардектомією; парастернальну лімфаденектомію з приводу раку молочної залози; видалення десмоїда шиї; одномоментну реконструкцію молочної залози після мастектомії; малоінвазивний аспіраційний метод лікування кист молочної залози; лапароскопічні методики лікування хворих на гострий панкреатит; аутодермальну пластику гриж черевної стінки; інтестиномезентерикоплікацію з приводу спайкової хвороби очеревини; органозберігаючі операції на селезінці; двоетапні оперативні втручання при мезентеріальному тромбозі.

РОЗТАШУВАННЯ КЛІНІК

  КЛІНІКА ХІРУРГІЇ

  (База: 5 міська лікарня)

5 лікарня

КЛІНІКА ДИТЯЧОЇ
       ХІРУРГІЇ

(База: Обласна дитяча
          лікарня)

Обласна дитяча

КЛІНІКА ОНКОЛОГІЇ

      (База: Обласний
онкологічний диспансер)

Онкологічний диспансер

Корисні посилання

     Сумський державний університет

      Медичний інститут

      Центр вебеметрії та вебмаркетингу СумДУ