Науково-дослідницька робота

Основний напрямок наукової діяльності кафедри – оптимізація хірургічної тактики у хворих на гострий панкреатит. Наукова робота кафедри проводиться відповідно до тематики: «Особливості тактики та хірургічного лікування хворих на гострий панкреатит» (державний реєстраційний № 0110U007571), яка розрахована на 2010-2015 роки.

Проводяться дослідження з проблем оптимізації лікувально-реабілітаційної тактики у хворих на перфоративну виразку шлунка і 12-палої кишки; комбінованих і комбіновано-розширених оперативних втручань в онкології;; хірургічного лікування спайкової непрохідності кишок, лікувальної тактики при мезентеріальному тромбозі, а також профілактики неспроможності кишкових швів та анастомозів.

За період роботи співробітниками кафедри захищено 9 кандидатських дисертацій, опубліковано 74 статті, 166 тез, отримано 15 патентів України, захищено 13 магістерських робіт. Кафедра активно співпрацює з Інститутом загальної та невідкладної хірургії НАМН України, Інститутом прикладної фізики НАН України та Інститутом невідкладної та відновлювальної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України.

На теперішній час на кафедрі 6 аспірантів.

Автореферати останніх захищених дисертаційних робіт кафедри:

 «Клінічне значення поліморфізму PvuII гена рецептора естрадіолу альфа в обгрунтуванні показань до хірургічного лікування хворих на проліферативну доброякісну дисплазію молочних залоз»  асистента кафедри Лукавенко Івана Михайловича. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді  ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова"  29 січня 2016 року. Науковий керівник - к.мед.н., доцент Андрющенко В.В.

 «Оптимізація хірургічної тактики при доброякісних захворюваннях молочної залози з використанням малоінвазивних і пластичних методик»  асистента кафедри Язикова Олександра Валерійовича. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді  ХНМУ 06 листопада 2015 року. Науковий керівник - зав. кафедрою хірургії з дитячою хірургією з курсом урології, д.мед.н., професор Леонов В. В.

 «Особливості хірургічної тактики у хворих на гострий біліарний панкреатит (клініко-експериментальне дослідження)» асистента кафедри Чанцева Віктора Анатолійовича. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді  ХНМУ 15 січня 2015 року. Науковий керівник - зав. кафедрою хірургії з дитячою хірургією з курсом урології, д.мед.н., професор Леонов В. В.

 «Функціональні зміни у хворих на рак стравоходу та кардіоезофагеальний рак після операцій Люіса та Осава-Гарлока» дисертанта Винниченка Олександра Ігоровича. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді ХМАПО у 2015 році. Науковий керівник - д.мед.н.,  професор Кононенко М. Г.

 «Фактори ризику та профілактика неспроможності товстокишкових анастомозів у хворих на обтураційну непрохідність» дисертанта Хамед Акіл Алі Ібрагім Аббас. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Харківського Національного медичного університету у 2015 році. Науковий керівник - д.мед.н., професор Леонов В. В.

«Лапароскопічна мікроєюностомія в комплексному лікуванні хворих на гострий панкреатит (експериментально-клінічне дослідження)» дисертанта Хачапурідзе Георгі Васильовича. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді НМАПО ім.П.Л. Шупика у квітні 2014 року. Науковий керівник - д.мед.н., професор Леонов В. В.

 

Інформація про захист дисертації

на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук

26 листопада 2015 року у спеціалізованій вченій раді Харьківського національного медичного університету відбувся захист  дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук асистента кафедри Язикова Олександра Валерійовича на тему "Оптимізація хірургічної тактики при доброякісних захворюваннях молочної залози з використанням малоінвазивних і пластичних методик". Науковий керівник - д.мед.н., професор Леонов В. В.

РОЗТАШУВАННЯ КЛІНІК

  КЛІНІКА ХІРУРГІЇ

  (База: 5 міська лікарня)

5 лікарня

КЛІНІКА ДИТЯЧОЇ
       ХІРУРГІЇ

(База: Обласна дитяча
          лікарня)

Обласна дитяча

КЛІНІКА ОНКОЛОГІЇ

      (База: Обласний
онкологічний диспансер)

Онкологічний диспансер

Корисні посилання

     Сумський державний університет

      Медичний інститут

      Центр вебеметрії та вебмаркетингу СумДУ