Навчально-методична робота

На кафедрі викладаються дисципліни «Хірургія», «Урологія» «Дитяча хірургія» для студентів 4 – 6 курсів (українською, російською та англійською мовами). Проводиться підготовка лікарів – інтернів, магістрів, клінічних ординаторів зі спеціальності «Хірургія», практичних лікарів на курсах тематичного удосконалення, стажування та передатестаційних циклах.

Співробітниками кафедри опубліковано 9 монографій, 11 посібників (два з них англійською мовою з грифом МОН України), 55 методичних вказівок.

Основні навчально-методичні праці за останні 5 років:

- "Surgery.Emergecy abdominal surgery" / навчальний посібник, 2011 (Ситнік О.Л., Леонов В.В., Петренко В.Ю.)

- "Абдомінальне ультразвукове дослідження в хірургії" / навчально-методичний посібник, 2013  (Леонов В.В., Леонов А.В., Ситнік О.Л., Петренко В.Ю., Жданов С.М.)

- "Дренування в загальнохірургічній практиці" / навчально-методичний посібник, 2013  (Леонов В.В., Леонов А.В., Ситнік О.Л., Пак В.Я.)

- "Pediatric Sugery: Urgent Sugery and Pediatric Oncology" / навчальний посібник, 2014  (Леонов В.В., Овечкін Д.В., Овечкін В.С.)

- "Операції при невідкладних станах в хірургії" / навчально-методичний посібник, 2015 (Леонов В.В., Леонов А.В., Пак В.Я.)

 

З 1997р. студенти-гуртківці кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах з хірургії де здобули 13 призових місць та перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

 

 

 

 

РОЗТАШУВАННЯ КЛІНІК

  КЛІНІКА ХІРУРГІЇ

  (База: 5 міська лікарня)

5 лікарня

КЛІНІКА ДИТЯЧОЇ
       ХІРУРГІЇ

(База: Обласна дитяча
          лікарня)

Обласна дитяча

КЛІНІКА ОНКОЛОГІЇ

      (База: Обласний
онкологічний диспансер)

Онкологічний диспансер

Корисні посилання

     Сумський державний університет

      Медичний інститут

      Центр вебеметрії та вебмаркетингу СумДУ